Ulazi čovek u lekarsku ordinaciju…

Ulazi čovek u lekarsku ordinaciju sav uznemiren, još sa vrata viče:

●Doktore, ovo je više nepodnošljivo, ne mogu više da izdržim, moji su nervi potpuno pokidani.

●Smirite se malo, sve će biti u redu. Recite mi šta vam se to dešava.

●Doktore, kada sam bio nešto mlađi, žena me pomiluje po kosi, a meni se dole diže, sada me pomiluje dole, a meni se kosa na glavi diže.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *